علی محبی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفته است که احتمال دارد از سال تحصیلی آینده آموزش زبان چینی و زبان‌های خارجی دیگر هم «به طور جدی مطرح شود». به گفته او در حال حاضر در برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی، تدریس زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی تصویب و به رسمیت شناخته شده است. محبی گفته است: زبان انگلیسی زبان غالب است اما « یک بحث مطرح و مهم این است که آموزش زبان های خارجی فقط منحصر به انگلیسی نباید باشد» و «سازمان پژوهش باید برای زبان های مطرح و مهم دنیا که تعامل بیشتری با آنها داریم برنامه درسی و محتوای لازم را آماده کند». به گفته او قرار است تا پایان سال در باره بازنگری در بسته‌های آموزشی و محتوای درسی دانش‌آموزان تصمیم‌گیری شود و احتمال دارد زبان‌های خارجی دیگری همچون عربی و چینی هم به زبان‌هایی که آموزش آنها در نظام تحصیلی رسمیت دارد افزوده شود. مهر سال گذشته شماری از نمایندگان مجلس دهم طرح حذف زبان انگلیسی از دوره آموزشی را تدوین و به مجلس بردند اما این طرح به تصویب نرسید.