مجلس یازدهم و تدارک برای انتخابات ۱۴۰۰

حمید آقایی، عضو شورای مدیریت گذار به «زمانه» می‌گوید که تلاش حکومت رئیس‌جمهور کردن یک عنصر سپاهی یا اصول‌گرا است و مجلس دارد زمینه‌های آن را آماده می‌کند.