پنج بازداشت دیگر در ارتباط با حمله مقابل شارلی ابدوی سابق

همزمان با محاکمه مظنونانی که در حمله پنج سال پیش به شارلی ابدو نقش داشتند، یک حمله دیگر در پاریس و جلوی ساختمان سابق این نشریه طنز به وقوع پیوست.