ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بازداشت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در مهاباد

<p>قاسم احمدی، فاروق سامانی و رسول خضرمروت سه تن از فعالان مدنی در مهاباد بازداشت شده&zwnj;اند. پيشتر نيز خسرو کردپور، روزنامه&zwnj;نگار در اين شهر بازداشت شده بود.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>يک منبع محلی که نامش فاش نشده، روز پنج&zwnj;شنبه ۱۷ اسفند به تارنمای کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران گفت: &quot;نيروهای اداره&zwnj; اطلاعات شهرستان مهاباد در طول هفته&zwnj;های گذشته چندين تن از فعالين مدنی و شهروندان کُرد را در اين شهر بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره&zwnj; اطلاعات اين شهر منتقل کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته اين منبع &quot;به دليل تهديد خانواده&zwnj;ها برای صحبت نکردن در مورد فرزندانشان، همچنان هويت تعدادی از بازداشت&zwnj;شدگان مشخص نشده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع آگاه محلی از بازداشت دست&zwnj;کم ۱۰ فعال مدنی و شهروند کُرد در طی هفته&zwnj;های گذشته خبر داده&zwnj; است. بر پايه اين گزارش نيروهای اداره&zwnj; اطلاعات شهرستان سنندج نيز روز پنج&zwnj;شنبه اقدام به بازداشت پنج تن از فعالين کارگری شهر سنندج کردند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين منبع که از او به عنوان &quot;فعال حقوق بشر&quot; نام برده شده، به کمپين گفت: &quot;نيروهای اداره&zwnj; اطلاعات در روز دوشنبه ۲۹ بهمن&zwnj;ماه يک دانش&zwnj;آموز کُرد به نام فرزاد سامانی را در داخل شهر مهاباد بازداشت کرده و به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده&zwnj;اند و همزمان پسر دايی او نيز در منطقه&zwnj; ديگری از شهر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/falan-e-kord.jpg" style="width: 180px; height: 71px;" />کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع آگاه محلی از بازداشت دست&zwnj;کم ۱۰ فعال مدنی و شهروند کُرد در طی هفته&zwnj;های گذشته خبر داده&zwnj; است</p> </blockquote> <p>وی افزود: &quot;نيروهای اداره&zwnj; اطلاعات بعد از پنج روز بازداشت فرزاد سامانی به منزل پدری وی يورش برده و ضمن بازرسی و بی&zwnj;احترامی به اعضای خانواده&zwnj; او، برادر بزرگ&zwnj;تر وی به نام فاروق سامانی که هنرمند و از زندانيان سياسی سابق بوده است، بازداشت کرده و با خود به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته اين منبع &quot;همچنين در روز سه&zwnj;شنبه هشتم اسفندماه نيروهای امنيتی يک فعال فرهنگی و از زندانيان سياسی سابق کُرد به نام رسول خضرمروت را نيز بازداشت کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين گزارش می&zwnj;افزايد: &quot;در ادامه&zwnj; موج جديد گسترده بازداشت فعالين کُرد، قاسم احمدی از فعالين دانشجويی سابق کُرد و سردبير سابق نشريه دانشجويی روژڤ روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه بعد از احضار به ستاد خبری اداره&zwnj; اطلاعات مهاباد بازداشت شده است. نيروهای امنيتی همچنين به منزل او مراجعه کرده و اقدام به بازرسی منزل و ضبط کامپيوتر و تعدادی از وسائل شخصی او کرده&zwnj;اند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>همچنين روز بعد، پنج&zwnj;شنبه ۱۷ اسفندماه نيروهای امنيتی به منزل خسرو کُردپور مدير آژانس خبری &quot;موکريان&zwnj;نيوز&quot; مراجعه کرده و پس از بازرسی منزل، اقدام به بازداشت او کرده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>نيروهای اداره&zwnj; اطلاعات شهر سنندج نيز روز پنج&zwnj;شنبه پنج تن از فعالان کارگری به نام&zwnj;های خالد حسينی، حامد محمدنژاد، بهزاد فرج&zwnj;الهی، وفا قادری و علی آزادی را بازداشت کردند. همه اين افراد عضو کميته&zwnj; هماهنگی برای ايجاد تشکل&zwnj;های کارگری بوده&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران می&zwnj;گويد: &quot;موج گسترده بازداشت فعالين مدنی کُرد در طی ماه&zwnj;های گذشته روند صعوی داشته و در بهمن&zwnj;ماه نيز تعدادی از فعالين دانشجويی کُرد مريوانی بازداشت شده بودند که بعد از حدود يک ماه اين افراد با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شدند.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

قاسم احمدی، فاروق سامانی و رسول خضرمروت سه تن از فعالان مدنی در مهاباد بازداشت شده‌اند. پيشتر نيز خسرو کردپور، روزنامه‌نگار در اين شهر بازداشت شده بود.

يک منبع محلی که نامش فاش نشده، روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند به تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "نيروهای اداره‌ اطلاعات شهرستان مهاباد در طول هفته‌های گذشته چندين تن از فعالين مدنی و شهروندان کُرد را در اين شهر بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ اطلاعات اين شهر منتقل کرده‌اند."

به گفته اين منبع "به دليل تهديد خانواده‌ها برای صحبت نکردن در مورد فرزندانشان، همچنان هويت تعدادی از بازداشت‌شدگان مشخص نشده است."

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع آگاه محلی از بازداشت دست‌کم ۱۰ فعال مدنی و شهروند کُرد در طی هفته‌های گذشته خبر داده‌ است. بر پايه اين گزارش نيروهای اداره‌ اطلاعات شهرستان سنندج نيز روز پنج‌شنبه اقدام به بازداشت پنج تن از فعالين کارگری شهر سنندج کردند.

اين منبع که از او به عنوان "فعال حقوق بشر" نام برده شده، به کمپين گفت: "نيروهای اداره‌ اطلاعات در روز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه يک دانش‌آموز کُرد به نام فرزاد سامانی را در داخل شهر مهاباد بازداشت کرده و به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده‌اند و همزمان پسر دايی او نيز در منطقه‌ ديگری از شهر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد."

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منابع آگاه محلی از بازداشت دست‌کم ۱۰ فعال مدنی و شهروند کُرد در طی هفته‌های گذشته خبر داده‌ است

وی افزود: "نيروهای اداره‌ اطلاعات بعد از پنج روز بازداشت فرزاد سامانی به منزل پدری وی يورش برده و ضمن بازرسی و بی‌احترامی به اعضای خانواده‌ او، برادر بزرگ‌تر وی به نام فاروق سامانی که هنرمند و از زندانيان سياسی سابق بوده است، بازداشت کرده و با خود به بازداشتگاه ستاد خبری منتقل کرده‌اند."

به گفته اين منبع "همچنين در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه نيروهای امنيتی يک فعال فرهنگی و از زندانيان سياسی سابق کُرد به نام رسول خضرمروت را نيز بازداشت کرده‌اند."

اين گزارش می‌افزايد: "در ادامه‌ موج جديد گسترده بازداشت فعالين کُرد، قاسم احمدی از فعالين دانشجويی سابق کُرد و سردبير سابق نشريه دانشجويی روژڤ روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه بعد از احضار به ستاد خبری اداره‌ اطلاعات مهاباد بازداشت شده است. نيروهای امنيتی همچنين به منزل او مراجعه کرده و اقدام به بازرسی منزل و ضبط کامپيوتر و تعدادی از وسائل شخصی او کرده‌اند."

همچنين روز بعد، پنج‌شنبه ۱۷ اسفندماه نيروهای امنيتی به منزل خسرو کُردپور مدير آژانس خبری "موکريان‌نيوز" مراجعه کرده و پس از بازرسی منزل، اقدام به بازداشت او کرده‌اند.

نيروهای اداره‌ اطلاعات شهر سنندج نيز روز پنج‌شنبه پنج تن از فعالان کارگری به نام‌های خالد حسينی، حامد محمدنژاد، بهزاد فرج‌الهی، وفا قادری و علی آزادی را بازداشت کردند. همه اين افراد عضو کميته‌ هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری بوده‌اند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد: "موج گسترده بازداشت فعالين مدنی کُرد در طی ماه‌های گذشته روند صعوی داشته و در بهمن‌ماه نيز تعدادی از فعالين دانشجويی کُرد مريوانی بازداشت شده بودند که بعد از حدود يک ماه اين افراد با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شدند."

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    طبق اصل ولایت کشور اسلامی باید پیشرفته و آزاد باشد با توجه به شرایط فعلی ایران میتوان نتیجه گرفت "ولایت خامنه ائی از فیهاخالدون باطل است."