هفت کارگر نیشکر هفت‌تپه احضار شدند

هفت کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیریت این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. اتهام کارگران «تحریک برای اعتصاب» است.