ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مجموعه ویدئوکست

کرونا و روزگار ما

کانون ره آورد در شهر آخن آلمان و انجمن حقوق بشر امید در بلژیک در پروژه‌ای مشترک به نام «کرونا و روزگار ما» در ۱۰ ویدئوکست با کارشناسان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق کودک و آموزش، جامعه شناسی، روانشناسی و زنان گفت‌وگوهایی ترتیب داده است.

کانون ره آورد در شهر آخن آلمان و انجمن حقوق بشر امید در بلژیک در پروژه‌ای مشترک به نام «کرونا و روزگار ما» در ۱۰ ویدئوکست با کارشناسان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق کودک و آموزش، جامعه شناسی، روانشناسی و زنان گفت‌وگوهایی ترتیب داده است.

محور تمام این گفت‌وگوها همانطور که از عنوان آن مشخص است پاندمی کرونا است. میهمانان این مجموعه نظرات خود را در باره تاثیرات کرونا بر جامعه و همچنین تجربیات شخصی خویش را از این دوران بیان کرده‌اند.
در این مجموعه مهرانگیز کار، آسیه امینی، سعید پیوندی، کاظم کردوانی، نعیمه دوستدار، حامد فرمند، عبدالکریم لاهیجی، منصوره شجاعی، رضا کاظم‌زاده و ناهید کشاورزبه عنوان میهمان حضور دارند.

اینستاگرام این ویدئوکست به آدرس: https://www.instagram.com/kanoon2018/

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.