انتخابات ۱۴۰۰: اصلاح‌طلبان در پی تدوین «مانیفست اصلاحات»

یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌گوید این شورا در حال برگزاری جلساتی با تئوریسین‌های اصلاح‌طلب درباره تدوین «مانیفست اصلاح‌طلبی» و چگونگی حضور در انتخابات آینده است.