ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم)

داوطلب – کمتر نقطه‌ای در کشور وجود دارد که درگیر مشکلات واحدهای صنعتی نشده باشد. این روزها صدها کارگر در واحدهای صنعتی شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب کشور درگیر معضل مطالبات معوقه وتهدید امنیت شغلی‌اند.