شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، اکبر مهاجری، فعال مدنی ساکن شهر تبریز را به شش ماه حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این کنشگر مدنی تُرک پیشتر در مرداد ماه ۹۹ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه گاماج» به سه سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر حکم سه سال حبس تعزیری مهاجری را به شش ماه تقلیل داده و رأی صادره را «قطعی» اعلام کرده است. آبان ماه سال ۱۳۹۸ مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یورش به منزل شخصی اکبر مهاجری در تبریز، ضمن ضرب و شتم این فعال مدنی در مقابل دیدگان همسر و فرزندش، او را بازداشت کردند. در جریان بازداشت‌ها پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸، اکبر مهاجری همراه هشت فعال دیگر آذربایجانی از سوی مأموران امنیتی تبریز دستگیر و پس از سپری کردن بیش از دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.