دولت ژاپن قصد دارد آب آلوده به مواد رادیواکتیو نیروگاه هسته‌ای تخریب‌شده فوکوشیما را در دریا تخلیه کند. آب آلوده حدود یک میلیون تن است که به دلیل فاجعه هسته‌ای این نیروگاه در سال ۲۰۱۱ آلوده شد. این مقدار آب در حال حاضر در داخل حدود هزار مخزن ذخیره شده است و باید فیلتر شود تا محتوای رادیواکتیو آن کاهش یابد. چندین رسانه گزارش داده‌اند که دولت ژاپن به‌زودی تصمیم رسمی در این‌باره را خواهد گرفت. براین اساس، تخلیه آب آلوده باید از سال ۲۰۲۲ آغاز شود. این پروژه مورد انتقاد شدید ماهیگیران و کشاورزان منطقه فوکوشیما قرار گرفته است. آن‌ها از آن بیم دارند که مصرف‌کنندگان غذاهای دریایی . محصولات کشاورزی از خرید تولیدات این منطقه خودداری کنند.