قتل معلم فرانسوی: ۹ نفر در حومه پاریس دستگیر شدند

چهار تن از خویشاوندان قاتل معلم فرانسوی شامل یک جوان زیر سن قانونی، و همچنین تعدادی از والدین دانش‌آموزان مدرسه‌ دستگیر شده‌اند.