ابتلای نیمی از پرستاران ایران به کووید-۱۹

آمار رسمی ابتلا به کرونا در ایران به بیش از پنج هزار نفر در یک شبانه‌روز رسید. ظرفیت بیمارستان‌ها رو به تکمیل است و کادر درمانی فرسوده شده.