نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اصول‌گرایان بر آن کنترل مطلق دارند، چهارشنبه ۳۰ مهر در بیانیه‌ای با ارجاع به سخنان علی خامنه‌ای از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل «برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و ناامن‌کنندگان محیط زندگی و فضای عمومی جامعه» تشکر کردند. این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی به خاطر «برخورد با منکرات» تشکر کرد و گفت «سلام مرا به همه کارکنان نیروی انتظامی برسانید». نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندی در روزهای اخیر هدف انتقادهای شدید قرار داشت. سه‌شنبه ۱۵ مهر، ویدئوهایی از گرداندن متهمان همراه با ضرب و جرح و تحقیر توسط مأموران نیروی انتظامی در سطح شهر تهران منتشر شد که به انتقادها و اعتراض‌های گسترده انجامید. در این ویدئوها تعدادی از متهمان که از سوی مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضاییه «اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند، توسط مأموران نقاب‌دار نیروی انتظامی در سطح شهر و مقابل انظار عمومی گردانده شدند و زیر مشت و لگد و ناسزا قرار گرفتند. فعالان و حامیان حقوق بشر این کار را مصداق بارز شکنجه می‌دانند.