سومین آتش‌بس در قره‌باغ هم نقض شد

سومین آتش‌بس در قره‌باغ با اعلام توافق آذربایجان و ارمنستان از سوی آمریکا آغاز شد اما در همان ساعت نخست دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.