افزایش قیمت شیر: لبنیات از سفره خانوار حذف می‌شود

قرار است قیمت شیرخام گران‌تر شود. گرانی شیر هم یعنی افزایش قیمت دوباره محصولات لبنی و کاهش سرانه مصرف و حتی حذف آن از سفره اقشار کم‌درآمد.