محمد صالح جوکار، عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (نزدیک به سپاه پاسداران) گفت: «تاکید مجلس بر برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی است.» محمد صالح جوکار با اشاره به اینکه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در روزهای آینده برای تدوین ساز و کار انتخابات شوراها تشکیل جلسه خواهد داد، از برگزاری جلسات مشترک با وزارت کشور و شورای نگهبان پیرامون ساز و کارهای برگزاری انتخابات سال آینده شوراها شهر و روستا خبر داد. به گفته محمد صالح جوکار با توجه به شرایط کرونایی کشور، مجلس شورای اسلامی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به صورت الکترونیکی تاکید دارد: «البته باید زیرساخت‌ها و ساز و کارهای این موضوع از سوی وزارت کشور فراهم و شورای نگهبان آن را تایید کند.» به عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس، شورای نگهبان و وزرات کشور باید بر برگزاری انتخابات الکترونیک در سال آینده به توافق برسند. شورای نگهبان در حال حاضر تنها مانع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک است.