تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار اصلاح ماده ۲۲ قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» شدند. هنگامی که سرپرست یا زوجین سرپرست، حکم سرپرستی کودک یا نوجوانی را از دادگاه دریافت می‌کنند، طبق تبصره یک ماده ۲۲، سوابق هویت و نسبت واقعی کودک توسط اداره ثبت احوال در پرونده حفظ می‌شود، اما بر اساس طرح ارائه شده نمایندگان مجلس «دیگر نیازی نیست در شناسنامه جدیدی که برای کودک صادر می‌شود مفاد حکم دادگاه و نوشتن نام و نام خانوادگی والدین واقعی در صورت مشخص بودن در بخش توضیحات درج شود و همان محفوظ ماندن مشخصات در پرونده کفایت می‌کند.» به گفته نمایندگان مجلس در حال حاضر حکم ماده ۲۲ نارضایتی‌های زیادی برای سرپرست و زوجین سرپرست ایجاد کرده است. این در حالی است که طبق حکم ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست، درج این مشخصات در شناسنامه کودکان الزامی نبود. نمایندگان مجلس با استناد به اینکه اضافه شدن این بخش در قانون جدید، بدون آن‌که هیچ ضرورتی داشته باشد، سبب نارضایتی بسیاری از والدین شده است، این طرح با امضای ۲۵ تن از نمایندگان مجلس یازدهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و بهداشت و درمان فرستاده شد.