اتحاد را فراموش کنید: انتخابات‌ همچون فرصتی برای انتقام‌

ویلیام دیویز- انتخابات‌ها در غرب دارند شبیه همه‌پرسی‌های آری یا خیر می‌شوند، و همزمان لیبرال دموکراسی نیز توانایی‌اش را برای حل‌وفصل تضادها دارد از دست می‌دهد.