احمد صوفی ۹ اسفند ۱۲۶۰ هجری شمسی در روستای قشلاق از توابع دهستان مرخز بخش مرکزی شهرستان بانه به دنیا آمد و ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در ۱۳۹ سالگی در اثر کهولت سن درگذشت. با توجه به همه‌‌گیری ویروس کرونا در ایران مراسم ترحیم برای او برگزار نشد ولی در اعلامیه ترحیم‌‌اش نوشته بودند: پیرترین مرد ایرانی درگذشت. احمد صوفی در محله میدان آهنگران سقز زندگی می‌کرد. او خودش هیچگاه صاحب فرزند نشد، بلکه با زنی ازدواج کرد که پنج فرزند داشت و سرپرستی آن‌ها را به عهده گرفت و به این ترتیب صاحب یکصد نوه شد. اگر تا ۹ اسفند ۹۹ عمرش به دنیا باقی بود، ۱۴۰ سالگی خودش را هم می‌توانست جشن بگیرد.