مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار پیامی توئیتری رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب را تکذیب کرد.  مهدی کشت‌دار در توییت خود نوشته است: «ادعاهای مطروحه از سوی کانال‌های خبری خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب صحت نداشته و وی کماکان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مشغول خدمت است». قاضی صلواتی صلواتی بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی از جمله جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی- آمریکایی روزنامه واشنگتن‌پست را به تحمل حبس‌های بلندمدت محکوم کرده است. او سال گذشته به همراه قاضی محمد مقیسه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.