مجلس در راه تدوین قانونی خشن‌تر برای فشار بر مهاجران افغان

مهاجران بدون جواز، با مجازات حبس ابد و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی و ضبط اموال روبه‌رو می‌شوند. تیراندازی پلیس به خودرو حامل آنها در تعقیب و گریز مجاز است. کشته شوند، دیه پرداخت نمی‌شود.