کارگران فضای سبز شهرداری زنجان در مقابل اعمال فشار شهردار و اعضای شورای شهر برای تحمیل عقد قرارداد کار با پیمانکاران مقاومت کرده و خواستار قراداد دائم کار با شهرداری هستند. گرچه قانون کار عقد قرارداد موقت را به رسمیت شناخته اما تمدید قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائمی را ممنوع کرده است. شهرداری زنجان که ۱۰ سال است کارگران فضای سبز را با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به کار گرفته، به جای استخدام آن‌ها، گام دیگری در تضییع حقوق کارگران برداشته و تلاش دارد کارگران را به پیمانکاران واگذار کند. کارگران فضای سبز شهرداری زنجان گفته‌اند در این سال‌ها چهار فصل سال و بدون وقفه کار کرده‌اند. کارگران فضای سبز شهرداری زنجان برغم سال‌ها سابقه کار به خاطر نوع قراردادشان دستمزدی معادل حداقل دستمزد می‌گیرند. از مزایای قانونی کارگران دائمی بی‌بهره‌اند، بانک‌ها نیز از پذیرش درخواست دریافت وام کارگران به این بهانه که شغل دائمی ندارند خودداری می‌کنند. کارگران که یک بار در ابتدای سال جاری با مقاومت خود شهردار و شورای شهر را به عقب‌نشینی واداشته‌اند، در آستانه سال جدید تاکید کرده‌اند به قرارداد با پیمانکاران تن نخواهند داد و خواستار قرارداد دائمی کار هستند.