کامران ساختمانگر فعال کارگری به سبب فعالیت‌های خود در حمایت از جنبش کارگری از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام فعالیت در کومله و اقدام برای تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری محکوم شده و درخواست اعاده دادرسی او نیز اول آذر رد شد. او در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فعالان کارگری و اجتماعی از آن‌ها خواسته است برای بی‌اثر کردن سیاست سرکوب و پرونده سازی برای فعالان کارگری که از سوی حکومت اجرا می‌شود، از کارگران و فعالان سیاسی دربند حمایت کنند. در دادنامه دادگاه انقلاب سنندج کامران ساختمانگر فعال کارگری به شرکت در نشست‌های مجازی، ارتباط با فعالان کارگری استان خوزستان از جمله اسماعیل بخشی و کارگران فولاد اهواز و حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره شده است. دادگاه بر این مبنا او را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده که پنج سال آن قابل اجراست. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم دادگاه انقلاب سنندج را تائید کرده است. ساختمانگر در نامه سرگشاده خود نوشته حاضر به سرخم‌کردن در برابر دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نشده است و افزوده: «این بار فریاد دادخواهی و کیفرخواست خود علیه نظم موجود و این حجم از نابرابری و بی‌عدالتی و تبعیض را رو به جنبش دادخواهی مردمی، فعالین جنبش‌های اجتماعی، نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری و جریانات مدافع کارگر و مردم شریف و آزادیخواه و برابری طلب مطرح و به گوش جهانیان و هم سرنوشتان خود در سراسر جهان خصوصا طبقه کارگر ایران می‌رسانم».