سازمان بهداشت جهانی انتظار ندارد که در سال جاری میلادی محافظت گسترده در برابر ویروس کرونا از طریق مصونیت جمعی به‌دست آید. یک سخنگوی سازمان بهداشت جهانی پیشرفتی را که با تولید سریع چندین واکسن ایمن و قابل اعتماد علیه ویروس کرونا حاصل شده است ستود اما گفت مردم هنوز باید شکیبا باشند چون تولید و توزیع میلیاردها دوز واکسن کوویدـ۱۹ مورد نیاز در سراسر جهان زمان‌بر است. مصونیت جمعی زمانی حاصل می‌شود که افراد زیادی از جمعیت یک کشور در برابر عامل بیماری‌زا ایمن شوند. در جمعیتی که بخش اعظمی از افراد با واکسینه شدن از مصونیت برخوردار هستند، چنین افرادی در انتشار بیماری سهمی ندارند و زنجیره‌های انتشار عفونت مختل می‌شوند که این امر یا سبب توقف یا کند شدن شیوع بیماری می‌شود.