سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تخریب منابع طبیعی همدان با ساخت و سازهای بی‌رویه

ساخت و ساز بی‌رویه در حاشیه شهر همدان، اراضی کشاورزی و باغ‌های قدیمی را به نابودی کشیده است. شهر همدان به عنوان نخستین پایتخت سلسله مادها و یکی از کهن‌ترن شهرهای جهان شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته و با افزایش جمعیت برای تامین مسکن به تخریب منابع طبیعی این استان دامن زده‌اند. بسیاری از شهرهای ایران با معضل ساخت و سازهای بی‌رویه روبرو هستند. عکس: پوریا پاکیزه

ساخت و ساز بی‌رویه در حاشیه شهر همدان، اراضی کشاورزی و باغ‌های قدیمی را به نابودی کشیده است. شهر همدان به عنوان نخستین پایتخت سلسله مادها و یکی از کهن‌ترن شهرهای جهان شناخته می‌شود.
در سال‌های گذشته و با افزایش جمعیت برای تامین مسکن به تخریب منابع طبیعی این استان دامن زده‌اند. بسیاری از شهرهای ایران با معضل ساخت و سازهای بی‌رویه روبرو هستند. 

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.