سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تخلیه پساب صنعتی و زوال تدریجی کویر

تخلیه پساب‌های کارخانه کربنات سدیم در بیابان‌های جنوب شهرستان سُرخه، در استان سمنان، موجب نگرانی‌ فعالان و دوست‌داران محیط زیست شده است. آلودگی منابع آبی، مسمومیت جانوران و آلودگی خاک از جمله مواردی است که تخلیه پساب در این منطقه به همراه خواهد داشت. پساب‌های صنعتی با عبور از میان کوه‌ها به کویر می‌ریزد و می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم منطقه وارد کند و موجب زوال تدریجی کویر می‌شود. عکس: علی ابک

تخلیه پساب‌های کارخانه کربنات سدیم در بیابان‌های جنوب شهرستان سُرخه، در استان سمنان، موجب نگرانی‌ فعالان و دوست‌داران محیط زیست شده است. آلودگی منابع آبی، مسمومیت جانوران و آلودگی خاک از جمله مواردی است که تخلیه پساب در این منطقه به همراه خواهد داشت.

پساب‌های صنعتی با عبور از میان کوه‌ها به کویر می‌ریزد و می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم منطقه وارد کند و موجب زوال تدریجی کویر می‌شود.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حقیقتگو

    اگراتاق مجللی به فرش و قالی های گران قیمت به تصاحب گاو ها درآید ازآنچه گاو ها با چنین اطراقگاه مجللی خواهند کرد نباید انتقاد کنید ...گاوها چه دانند ارزش فرش و قالی های گران قیمت ؟ واگرفضولاتشان را تخلیه می کنند برایشان فرقی نمی کند چه درطویله شان باشد و چه روی فرش و قالی ...درحقیقت محض کشورایران به شکل و فرمی به تصاحب چنین گاوهائی درآمده است ...فقط برای کارخانه دار سود اوری مهم است محیط زیست زمین های بی صاحب است ...فقط نگاهی به پساب های تعمیرگاه ها و تعویض روغن موتوراتومبیل ها بیندازید که محله ها و خیابان ها و کوچه ها روانند....پساب های بیمارستانی چطور؟ بله به عبارتی گاو و گاوهای انسان نما چه دانند ارزش کشور داشتن و حفظ ان ...حیوانات تلف میشوند ...بشوند که به درک ..زمین ها آلوده میشوند ...بتو چه مربوط مگه مال پدرت است ؟ ...بدون شک صاحب کارخانه که سپاهی و یا آقازاده است ازعکاس چنین عکس هائی وبه دلیل افشاگری واهانت شکایت خواهد کرد ...تشویش اظهارعمومی