ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مقوله های اساسی در خوانش مدرن متن

حسن پویا − بدون دستیابی به دانش مدرن و علوم میان رشته‌ای و با اتکاء صرف بر صرف و نحو، خوانش متن مقدس به تجرد اندیشی و انجماد در برداشت‌ها می‌انجامد، بخصوص اینکه این برداشت ها به دورانهای تاریخی و به صورت حکمی منتقل شود.

درکتاب اول درمورد «روش مدرن خوانش متن مقدس» بحث شد.

برای خوانش مدرن متن با توجه به توسعه علوم میان رشته‌ای صرفاً آشنائی با ادبیات صرف و نحو کافی نیست بلکه ضرورت دارد به موارد ارتباط، زبان شناسی، روایت و گفتمان پرداخته­ شود.

◄ لینک داونلود کتاب در فرمت PDF

بدون دستیابی به دانش مدرن و علوم میان رشته‌ای و با اتکاء صرف بر صرف و نحو، خوانش متن به تجرد اندیشی و انجماد در برداشت‌ها می‌انجامد، بخصوص اینکه این برداشت ها به دورانهای تاریخی و به صورت حکمی منتقل شود. دستآورد این نگرش به یک فرهنگ یه سویه، مجرد، مقدس، حکمی و اجرای اجباری نائل می‌شود که امور را به صورت امری و در نهایت به حالت خشونت اجرا می‌کند.

از طرف دیگر خوانش مدرن با رشد سامانه دانایی انسان را به عنوان سوژه یا فاعل شناسی، هرمنوتیکی و تاویل‌گر درآورده است و لذا برداشتها دارای ماهیت نسبی و متفکر می­شوند و این تاویل‌ها به صورت دورانی، پی در پی و همیشه جاودان خواهد بود.

متن سیّال است و معنای آن را باید با دید انسان گرایانه دید و متن انگاری آن در یک زمان مشخص و عدم ارتقاء آن به دورانهای بعدی با توجه به دستآوردها و تجارب انسان‌ به معنای نفی زندگی، انسان رویائی آن است.

دریافت‌های انسان به میزان سامانه دانایی و پاکسازی او دارد و این دریافت‌ها در فرآیند اندیشه دارای ساختار شده و به بیرون تراوش می­کند و این تراوشها در بافت تاریخی به قالب زبان و فرهنگ موجود درمی‌آید و بار معنایی آن بسته به میزان وزین بودن و تناسب آن با شرایط به فرمها و قالبهای خاص آراسته می­شود تا با بازخوانی همیشگی و ماندگاری پیدا کند.

این امر در زبان اسطوره، تاریخ، شعر، رمان، نمایشنامه و غیره با قالب استعاره متجلی میشود.

با توجه به اهمیت شناخت علوم میان رشته‌ای، زبان و ساختار اسطوره، استعاره، رایت و متن و تجربه دینی یا امر متعالی کتاب دوم به بررسی این مقوله‌ها می­پردازد.

در این نوشتار به امور زیر پرداخته شده است:

فصل اول - علوم میان رشته‌ای

دراین فصل به ضرورت آگاهی به علوم میان رشته ای و چیستی، تاریخچه، مبانی مطالعاتی، تبارشناسی و طبقه بندی آن می­پردازد.

فصل دوم – اسطوره

تعاریف مختلفی از اسطوره شده است ولی بیشتر آنها بر مبنای واژه لغوی صورت گرفته است. وقتی اسطوره با سایر واژه­ها همراه شده و به چیزی متصل می­گردد بار معنایی پنهان و وزینی پیدا می­کند که خوانش آن بسیار مهم است.

 دریافت معنا از این واژه ها و بازخوانی آنها نیاز به آشنائی با زبان اسطوره و قالب استعاره دارد وگرنه درحد بررسی واژه­ها ونقل روایات به افسانه و خرافات منجرمی­شود.

دراین نوشتار سعی شده است از میان اکثر داستانهای اسطوره­ای در ملل و اقوام مهم مختلف یک ساختار جهت شناخت اسطوره تدوین شود.

در این فصل به تعریف، موضوع، مبانی، مقوله­های زیربط، تقدس بخشی، هنر و قداست، ساختار و کارکرد، آخرت و رویا در اسطوره شناسی پرداخته می­شود.

فصل سوم – بررسی سه داستان اسطوره­ای

در این فصل با توجه به تدوین ساختار اسطوره در فصل قبل به بررسی و تبیین سه داستان اسطوره­ای پرداخته می­شود.

فصل چهارم – استعاره

استعاره پلی میان اسطوره و زبان است و در فرآیند تاریخی از مفهوم ادبی صرف به گفتمان رسیده است.

دراین فصل به تعریف استعاره و ارتباط آن به انواع زبان­ها، نگرشهای کلاسیک و رمانتیک و پساساختارگرایی، متن، رویا و قدرت استعاره پرداخته می­شود.

فصل پنجم – روایت و متن

وقتی زبان گفتاری به نوشتار تبدیل می­شود پای یک راوی به میان می­آید (مؤلف) و پس ازسالها راوی محو شده و متن در دورانهای مختلف بازخوانی مستمر می­شود به طوری که از مؤلف اثری نمی­ماند(مرگ مؤلف).

روایت و متن همراه هم هستند و روایت یک فعالیت شناختی است که در تعامل با زیست-محیط شکل می­گیرد و لذا نیاز به بررسی نظری آن است.

در این قسمت به تعریف عناصر بنیادین روایت پرداخته شده و سپس فرآیند مرگ مؤلف بیان می­شود.

فصل ششم- تجربه دینی (امرمتعالی)

سر آغاز بحث تجربه دینی از شروع جنبش پروتستانیسم و ظهور هرمنوتیک می­باشد اگرچه درابتدا به این واژه نامیده نشد.

در تاریخچه هرمنوتیک روند دستیابی به امرمتعالی و تجربه دینی پرداخته شده است و فلاسفه مختلف آنرا بارور کرده­اند.

دراین فصل تعاریف مختلف تجربه دینی و موضوع آن بررسی شده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.