ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وبینار: تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها در ایران پساانقلابی - با محمد مالجو

شناخت انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت مشخصاً حلقه‌ی مفقوده‌ای در مطالعات انتقادی درباره‌ی اقتصاد و سیاست و جامعه‌ی ایران معاصر است. محمد مالجو، اقتصاددان در این وبینار معرفی اجمالی از کلیات این مفهوم در ایران با تکیه بر سه نوع خاص از سازوکارهای آن ارائه می‌دهد.

در سرمایه‌داری ایران طی سال‌های پس از انقلاب، مثل همه‌ی سایر سرمایه‌داری‌ها، دو نوع تصاحب‌گری همواره به موازات یک‌دیگر به وقوع پیوسته است:
یکم، تصاحب‌گری با اتکا بر استثمار در محل کار؛
دوم، تصاحب‌گری با اتکا بر تعدی در سایر سپهرهای حیات شهروندی.

این دومین نوع از تصاحب‌گری طی سال‌های اخیر در ایران مشخصاً «تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها» نامیده شده است: مجموعه‌ی متنوعی از انواع سازوکارهایی که منابع اقتصادی را از راه‌هایی غیر از تولید محصولات و خدمات به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می‌کرده‌اند.

شناخت انواع سازوکارهای تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت مشخصاً حلقه‌ی مفقوده‌ای در مطالعات انتقادی درباره‌ی اقتصاد و سیاست و جامعه‌ی ایران معاصر است.

بخشی از گفتمان مترقی در مطالعات انتقادی عمدتاً با تکیه بر خصلت سرمایه‌دارانه‌ی جامعه‌ی ایران فقط بر شناخت سازوکارهای سرمایه‌دارانه در جامعه متمرکز  بوده است. بخش دیگری از گفتمان مترقی در مطالعات انتقادی اما با تکیه بر ایده‌هایی چون چپاول یا دولت رانتی می‌کوشیده است وجوهی از حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را که گویا بی‌ارتباط با سازوکارهای سرمایه‌دارانه‌اند تبیین کند.

نخستین گرایش عملاً اقتصاد ایران را به حوزه‌ی تولید ارزش تقلیل می‌داده است و دومین گرایش اما اصلاً حوزه‌ی تولید ارزش در اقتصاد ایران را چندان به دیده نمی‌گرفته است. مفهوم تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت، در این میان، مفهومی است که گفتمان مترقی در مطالعات انتقادی را توان می‌بخشد تا سازوکارهای غیرسرمایه‌دارانه را آن‌گونه صورت‌بندی کند که در خدمت سازوکارهای سرمایه‌دارانه‌ی جامعه‌ی ایرانی قرار می‌گیرند.

محمد مالجو، اقتصاددان در این وبینار معرفی اجمالی از کلیات این مفهوم در ایران با تکیه بر سه نوع خاص از سازوکارهای آن ارائه می‌دهد.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نسخه شنیداری:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.