Share

در برخی تاریخ‌ها آمده که مظفرالدین شاه در نخستین سفرش به اروپا دو دستگاه خودرو رنو از فرانسوی‌ها خرید. کوریلن، مهماندار فرانسوی مظفرالدین‌شاه در بدایع‌الوقایع گزارش می‌دهد: «در ماه اوت ۱۹۰۰ در مراجعت اعلیحضرت از جنگل بولونی، دو دستگاه اتومبیل که برای بردن به تهران سفارش داده بودند جلوی عمارت برای معاینه اعلیحضرت حاضر بودند.»
از دو اتومبیل رنو، یکی در راه تهران به انزلی دچار نقص فنی شد و از حرکت بازماند و دیگری به تهران رسید. اتومبیل در راه مانده در زیر برف و باران و آفتاب به آهن قراضه‌ای مبدل شد. سال‌ها بعد جهانگردان اروپایی که به تهران سفر می‌کردند در خاطراتشان به این اتومبیل قراضه اشاره می‌کردند.
اولین اتوموبیل پیکان هم در سال ۱۳۴۶ تولید شد و به مدت ۴۰ سال فضای شهری در ایران را در انحصار خود داشت.
خودرو‌ها چهره شهر را تغییر می‌دهند یا این شهر است که انسان و خودرو‌هایش را دگرگون و فرسوده می‌کند؟
در هر حال در کلان‌شهر‌ها همواره گورستان‌هایی هم برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است. این مکان‌ها در بسیاری از مواقع الهام‌بخش سینماگران و حتی رمان‌نویسان بوده‌اند.
به تصاویر حجت‌الله عطایی از گورستان خودروها در تهران نگاه می‌کنیم.

Share