Share

افغانستان نه تنها یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان است، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد مخدر هم تبدیل شده. افغانستان بر اساس آمار سازمان ملل متحد از بالاترین سرانه اعتیاد در جهان برخوردار است. در این کشور از هر ۳۰ نفر، یک نفر به مواد مخدر اعتیاد دارد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری‌ست و نه یک انحراف اخلاقی. مشکلات شخصیتی و خانوادگی، اضطراب، افسردگی، تروماهای روحی و روانی در اثر جنگ و پیامدهایش، احساس درونی‌شده بی‌پناهی و همچنین بیکاری از عوامل متعدد گرایش به اعتیاد به مواد مخدر است.

معتادان در کنار رودخانه کابل و محله «پل سوخته» اجتماع می‌کنند. این معتادان در این مکان‌ها گرد هم می‌آیند، مواد مخدر تهیه و مصرف می‌کنند و بسیاری از آن‌ها در همان جا هم زندگی می‌کنند. در میان این معتادان اشخاص تحصیل‌کرده هم مشاهده می‌شود.

مؤسسه «نجات» یکی از ده‌ها نهاد خیریه در کابل است. کارکنان این مؤسسه هر روز به نقاط مختلف کابل می‌روند و به وضع معتادان رسیدگی می‌کنند.

به تصاویر وب‌سایت مؤسسه نجات و همچنین به گزیده‌ای از تصاویر خبرگزاری فرانسه درباره این مؤسسه و فعالیت‌های نوع‌دوستانه‌اش نگاه می‌کنیم.

Share