Share

 پس از کشف یک شبکه “فساد مالی، اداری و اخلاق در دادستانی تهران” شماری از مقامات قضایی و امنیتی از کار خود برکنار و جابه‌جا شدند.

به گزارش تارنمای کلمه، “مهم‌ترین این تغییرات برکناری [بهرام] رشته احمدی، معاون امنیتی دادستان تهران است. او از این سمت برکنار و با یک رتبه پائین‌تر به قاضی در یکی از مناطق شمال تهران گمارده شده است.”

بر پایه این گزارش “به دنبال شکایت همسر یکی از این قضات و مقامات امنیتی مبنی بر رفتار نامناسب و غیر اخلاقی این قضات و کارکنان دادگستری با اعضای خانواده‌شان و اینکه از درآمدهای مالی هنگفتی برخوردارند اما معلوم نیست این منابع مالی را در چه جاهایی هزینه می‌کنند، تعقیب و مراقبت چندین ماهه توسط حفاطت و اطلاعات قوه قضائیه بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد.”

 کلمه افزوده است: “در ‌‌نهایت برای جلوگیری از گسترش این اقدامات و سوء‌استفاده‌های مالی و اداری و اخلاقی و کشیده‌شدن آن به افکار عمومی، معاون امنیت دادستان تهران به‌عنوان بالا‌ترین مقامی قضایی و امنیتی که درگیر این فساد بوده به همراه تعدادی دیگر از قضات و کارکنان آن برکنار می‌شوند.”

این گزارش می‌گوید: “از سوی دیگر گفته می‌شود برقراری ارتباط نزدیک بین رشته احمدی به‌عنوان معاون امنیت دادستانی تهران با برخی مقامات دولتی و مشخصا محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت یکی دیگر از دلایل برکناری وی بوده است.”

Share