بهرام عکاشه:” تلفات زلزله تهران میلیونی خواهد بود”

بهرام عکاشه که از او … Continue reading بهرام عکاشه:” تلفات زلزله تهران میلیونی خواهد بود”