ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی

گفت‌وگو با ژنرال یارگ والمر؛

گفت‌وگو با ژنرال یارگ والمر؛ مسئول امنیت بین‌المللی در شمال افغانستان

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.