ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وبینار: دینامیسم درونی و نقش دولت در اقتصاد نولیبرالیِ ایران - با حامد سعیدی

چرا دولت و انبوهی از سازمان‌ها و نهادهای فرادولتی، به‌رغم پیاده‌سازی برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد و دیگر حوزه‌های جامعه‌ و برخلاف آنچه ظاهراً «توقع» می‌رود، هم‌چنان کنترل بخش اعظم اقتصاد ایران را در کنترل دارند؟

حامد سعیدی*، پژوهشگر اقتصاد سیاسی جمعه ۲۰ فروردین در وبیناری برای «زمانه» به مسأله نئولیبرالیسم در ایران و نقش دولت در آن پرداخت.

حامد سعیدی محور اصلی وبینار خود را در مقدمه زیر اینگونه شرح می‌دهد:

«جامعه‌ی ایران طی سه دهه‌ی پایانی سده‌ی چهاردهم خورشیدی شاهد عروج و استیلای نئولیبرالیسم به‌سان شکل غالب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بر سپهر اقتصاد و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی مردم ایران بوده است. منتها همپای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی و تبعات دهشتناک آن بر جامعه، جلوه‌ی زمخت و برجسته‌ی استمرار مداخله‌ی دولت و نهادی نظامی و بنیادهای فرادولتی در اقتصاد ایران مجادلات فراوانی را در میان هر دو طیف چپ و راست جامعه برانگیخته است. برخی رویکرد‌ها سرمایه‌داری ایران را "نامتعارف" وصف می‌کنند و یا اطلاق صف نئولیبرال به اقتصاد ایران را نادرست تلقی می‌کنند. در حقیقت، این طیف اساساً شکل "ناب" و "ایدئالی" از سرمایه‌داری در ذهن دارند و یا شاخص‌هایی که با آن جلوه‌های نئولیبرالیسم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را قیاس می‌کنند و وقتی با همان فراسنج‌ها به شناخت و تبیین سرمایه‌داری نئولیبرال در ایران می‌پردازند با ناکامی مواجه می‌شوند، چراکه شباهت‌های فراگیر و ملموسی در شکل پدیداری آن را نمی‌توانند بیابند. وقتی قادر به فهم و تحلیل پیچیدگیِ پدیده‌ها در بستر تاریخی معین و جلوه‌های متمایز آن از حیث مکان‌مندی نیستند، در چنبره‌ی انکار و توجیه نادرست و ایدئولوژیکی گرفتار می‌شوند. به همین دلیل ادعا می‌کنند که در ایران سرمایه‌داری "متعارف" و یا "نئولیبرالیسم" نداریم».

حامد سعیدی تلاش دارد در این وبینار، با به‌چالش کشیدن این درک به باور او «سطحی و ایستا از سازوکارهای اقتصاد سرمایه‌داری»، با کاربست روش‌شناسیِ انتقادی و دیالکتیکی به توضیح این مسئله می‌پردازد که چه دینامیسم و سازوکارهایی دست‌ به دست هم داده‌اند و این فرم و سنخ خاص از سرمایه‌داری نئولیبرالی در ایران را پدید آورده‌اند؛ چرا دولت و انبوهی از سازمان‌ها و نهادهای فرادولتی، به‌رغم پیاده‌سازی برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد و دیگر حوزه‌های جامعه‌ و برخلاف آنچه ظاهراً «توقع» می‌رود، هم‌چنان کنترل بخش اعظم اقتصاد ایران را در کنترل دارند؟ چه تضادهای درون‌ماندگار و دیالکتیکی در پسِ پشت نیروها و نهادهای موجود در سپهر شالوده‌های اقتصادی و نیروهای روساخت سیاسی ـ ایدئولوژیکی ملزومات چنین شرایطی را فراهم آورده‌اند که رُخسار متفاوت و متمایزی به اقتصاد نئولیبرالی در ایران بخشیده‌اند؟

با پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها، سعیدی از خلال درک و شناخت نقش و جایگاه دولت در اجرای برنامه‌های اقتصاد نئولیبرالی، به‌ویژه اجرای خصوصی‌سازی‌ها، خصیصه‌های تعیّن‌یافته‌ و وجه‌ممیزه‌ی نولیبرالیسم در نظام جمهوری اسلامی را بازنمایی و تبیین می‌کند.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

*حامد سعیدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی (گرایش اقتصاد سیاسی) از دانشگاه آمستردام، کنشگر سیاسی و پژوهشگر در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، روابط بین‌المللی و مطالعات خاورمیانه.

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

از مجموعه وبینارهای گردش قرن:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حبیب

    اعلان زمان وبینار نادرست و گمراه کننده است. هشت و نیم به وقت ایران شش به وقت اروپای غربی نمی شود. گویا منظورتان به وقت اروپای مرکزی است. CET و نه WET. لطفا اصلاح نمایید، دفعه پیش هم این مشکل بود. --- زمانه: ممنون از نظری که گذاشتید. اصلاح شد.