Share

یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره افزایش مصرف الکل در بین جوانان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس‌علی ناصحی،  مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت گفت: “متأسفانه گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف الکل به‌ویژه در میان جوانان در حال گسترش است.”

به گفته وی “بخشی از الکل‌های مصرفی در منازل تولید می‌شوند و از آن‌جا که این موارد به صورت غیربهداشتی تهیه می‌شوند، به جای اتانول، متانول تولید می‌شود که می‌تواند کشنده باشد.”

ناصحی گفت: “هر چند وقت یک بار از استان‌های مختلف گزارشاتی درباره مسمومیت با متانول به دست‌مان می‌رسد، اگر شدت مسمومیت با متانول کم باشد به کوری منجر می‌شود و در صورت شدت داشتن مسمومیت، مصرف این ماده به مرگ فرد می‌انجامد.”

این مقام وزارت بهداشت همچنین از وجود برنامه‌هایی خبر داد که قرار است با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها برای “پیش‌گیری از مصرف الکل” اجرا شود.

Share