Share

در بزرگداشت روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز کمپینی تصویری آغاز کرده که در آن دشمنان آزادی مطبوعات و دیکتاتورهای معروف به جهانیان «بیلاخ» می‌دهند.

lHIOCtE

کریستوف دلوار (Christophe Deloire)، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر اصلی آن در فرانسه است به فرانس پرس گفت هدف اصلی این کمپین نشان دادن این مسأله است که این دیکتاتور‌ها آزادی مطبوعات و مردم را به مضحکه گرفته‌اند.

Share