ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خشکیدن «کشکان» یکی از سرشاخه‌های اصلی کرخه

خشکی رودخانه کشکان در استان لرستان، کشاورزی و محیط زیست این منطقه را در معرض نابودی قرار داده است. عکس: سجاد درویشی

خشکسالی بی‌سابقه موجب خشک شدن رودخانه کشکان یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های دائمی استان لرستان شده است. این رودخانه از سرشاخه‌های اصلی رود کرخه به شمار می‌آید.

تنها بارندگی کم و خشکسالی نیست که موجب خشک شدن این رودخانه شده است. عواملی چون برداشت‌های بی‌رویه و غیر اصولی آب و عدم رعایت الگوی صحیح کشت کشکان را به نابودی کشیده‌اند.

بحران خشکسالی شدید در ایران در نیم قرن اخیر بی‌سابقه اعلام شده و دامنه آن بسیار گسترده است.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Ali

    از روزی که این انگل‌های اخوندی ایران رو اشغال کردند ایران در حال نابودی پیش میرود