ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«برخی از هنرمندان» کنجکاو و کنشگر

صفحه «برخی از هنرمندان» از سال ۱۳۹۶ در شبکه‌های اجتماعی فعال است. در این صفحه آثاری منتشر می‌شود که بازتاب دهنده مشکلات اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و… است.

هنرمندان فعال در این صفحه خود را کنجکاو و کنشگر نسبت به جامعه معرفی می‌کنند. این مجموعه دربرگیرنده گزیده‌ای از آثار منتشر شده در صفحه فیسبوک «برخی از هنرمندان» است که در رابطه با اعتراضات به بی‌آبی و کشتار معترضان در خوزستان طراحی شده است. 

هنرمندان این صفحه در حساب اینستاگرامشان این گونه خود را معرفی کرده‌اند:

«صفحه‌ای که موید یک رویاست. رویای هنر و هنرمندانی که همواره با مردم و بر قدرت خواهند ماند. رویای هنر و هنرمندانی که بی‌تفا‌وت نیستند.»

پایین و بالا بگیرید و بکشید

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.