ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پژوهش‌های زمانه

بیگاری کودکان افغانستانی در ایران ــ قسمت دوم: «شهرداری کتک‌مان می‌زد، بساط‌مان را ضبط می‌کرد و پول هم می‌گرفت»

رامین و راشد، دو کودک کار سابق افغانستانی در تهران و جوان‌های ۲۰ ساله امروزی در برلین در این پادکست دو قسمتی با ما همراه شدند تا از شرایط کار غیرقانونی کودکانی همچون آنها در ایران بگویند.

«شهرداری دزد است، دزد است». این روایت رامین یکی از دو کودک کار افغانستانی سابق در ایران است که از کتک زدن مأموران شهرداری و ضبط وسایل کودکان کار به نفع خودشان پرده بر می‌دارد. روایت او برای ساکنان شهرهای بزرگ ایران غریبه نیست.

راویان اصلی پادکست ما درباره «بیگاری کودکان افغانستانی در ایران»، رامین و راشد، دو کودک کار سابق افغانستانی در تهران و جوان‌های ۲۰ ساله امروزی در برلین هستند. آنها در یک پادکست دو قسمتی با ما همراه شدند که قسمت نخست آن با زیرعنوان «مهره‌های بیرون‌زده» تابستان گذشته منتشر شد.

در قسمت اول به مشکلات کودکان مشغول به کار در ایران اشاره کردیم و نمونه‌هایی از خشونت‌های اجتماعی و اقتصادی را شرح دادیم که این کودکان متحمل می‌شوند. در این قسمت به نقش نهادهای دولتی، شیوه برخورد آنها با کودکان کار و به خصوص کودکان کار افغانستانی می‌پردازیم. اقتصاد سیاسی نهادهای فعال در زمینه حقوق کودکان نیز بخش دیگری است که درباره آن سخن خواهیم گفت. قسمت دوم پادکست را در زیر بشنوید:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

رامین و راشد، راویان ما، کودکی خود را در تهران سپری کردند؛ در پایتختی پرهیاهو که اقشار ضعیف و فرودست را در خود می‌بلعد و به چرخ‌دنده‌های استثمار می‌سپارد. سارا م. فعال مدنی ساکن ایران نیز ما را در این پادکست همراهی کرد و درباره برخورد نهادهای دولتی با کودکان کار أفغان سخن گفت.

کودکان أفغانستان بعد از آزار به دست ماموران ایرانی به افغانستان اخراج می‌شوند، اما در آن کشور هم مشکلات زیادی دارند. عبدالقادر رحیمی کمیسیونر حقوق بشر در افغانستان و ظفرشاه رویی مدیر مسئول خبرگزاری «کودک خبر» افغانستان وضعیت این کودکان را در این پادکست برای ما شرح دادند.

این پادکست پیش از تغییر حکومت افغانستان و تسلط گروه جهادی تندرو طالبان ضبط شده است.

پرنیان و هما فریور روزنامه‌نگارانی هستند که این پادکست تحقیقی را تهیه کردند. علی فتوتی ادیت صوتی آن را برعهده داشت.

قسمت اول پادکست در ساوند کلاود:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

قست اول پادکست در زمانه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.