ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خانه‌ای امن برای بچه آهوی تنها

خانواده‌ای حامی محیط زیست سرپرستی یک بچه آهوی گم‌شده در ارتفاعات مازندران را بر عهده گرفته‌اند. آهوی ایرانی با خطر انقراض مواجه است. عکس: مهدی محبی‌پور

بچه آهویی که بهار سال جاری در ارتفاعات مازندران توسط چوپانی پیدا شده بود، توسط خانواده نجفی تحت مراقبت قرار گرفت و اکنون زندگی آرامی دارد.

خانواده نجفی که از دوستداران محیط زیست و حامی حیوانات هستند، این آهو را با هماهنگی سازمان محیط زیست از چوپان خریدند.

اکنون آهو هشت ماهه است و در نهایت آرامش و امنیت به سر می‌برد.

آهوی ایرانی طی سال‌های گذشته با خطر کاهش جمعیت مواجه شده و زنگ خطر انقراض آن به صدا درآمده است.

تغییر کاربری اراضی و تخریب زیست‌گاه‌های طبیعی بیش از پیش حیات آهوی ایرانی را به خطر انداخته است.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.