Share

روز مادر را در دومین یکشنبه ماه مه جشن می‌گیرند. اما آیا این روز نماینده گوناگونی‌های مادران امروزی است؟ «جنبش خانواده‌های مستحکم»، کارت تبریک روز مادر برای والدینی منتشر می‌کند که در حاشیه جریان اصلی خانواده هسته‌ای، مادری می‌کنند.

home-slide-md2013
روز مادر به شکل «عمومی» آن روزی است فرزندان خانواده‌های شامل یک زن، یک مرد و فرزندان‌شان، این روز را به مادر خانواده تبریک می‌گویند. تعریف جریان اصلی مادری، مادران همجسنگرا، مادران مهاجر، مادران مجرد، مادران اقلیت قومی و نژادی، مادران تنها، مادران زندانی، مادران سرپرست خانواده، مادران کم درآمد، مادرانی که معلول‌اند و مردانی که هم برای کودکان‌شان مادراند و هم پدر، را به حاشیه می‌راند. «جنبش خانواده‌های مستحکم» تلاش دارد که روز مادر، در مبارزه با تبعیض‌های مرتبط با سلامتی، ناتوانی، نژاد، قومیت، باورهای مذهبی، وضعیت روحی، وضعیت مهاجرت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، وضعیت اقتصادی و وضعیت تجرد و تاهل، روز همه مادران باشد.

کارت‌های مخصوص روز مادر سال ۲۰۱۳ این جنبش، توسط ۱۷ هنرمند مختلف طراحی شده‌اند. اولین شین، مدیر «جنبش خانواده‌های مستحکم» می‌گوید «بر اساس آمار رسمی سال ۲۰۱۰، هشتاد درصد از خانواده‌های آمریکایی دیگر خانواده هسته‌ای سنتی نیستند و با هنجار‌های خانواده سنتی همخوانی ندارد. بسیاری از این خانواده‌ها، شامل والدین همجنسگرا و کودکانشان می‌شود.»

اگر امسال روز مادر را به مادرانی در حاشیه تبریک می‌گویید، به وب سایت «جنبش خانواده‌های مستحکم» سر بزنید.

Share