Share

آخرین جلسه محاکمه چهار تن از دراویش گنابادی در شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

به گزارش تارنمای مجذوبان نور، این جلسه روز شنبه ۲۸ اردیبهشت و با حضور صالح مرادی، فرزاد درویش سروستانی، بهزاد نوری و فرزانه نوری به ریاست قاضی یزدانی برگزار شد.

اتهامات این چهار درویش گنابادی “تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروهک انحرافی” اعلام شده است. متهمان در این دادگاه اعلام کردند “هیچ تبلیغی علیه نظام نکرده‌ا‌ند و در هیچ گروه انحرافی نیز عضویت ندارند.”

Share