Share

پذیرش دانشجوی دختر در هفت رشته دانشگاه صنعتی اصفهان متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دانشگاه صنعتی اصفهان امسال در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی در سه گرایش آبیاری، علوم دامی و ماشین‌آلات، رشته مهندسی منابع طبیعی در سه گرایش آبخیزداری، مرتع‌داری و بیابان‌زدایی و رشته منابع آب گرایش سازه‌های آبی تنها اقدام به پذیرش مرد کرده است.

شماری از دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در واکنش به این موضوع در نامه‌ای اعلام کرده‌اند: “این تصمیم بدون در نظر گرفتن میزان دانشجویان دختر محصل در مقطع کارشناسی این رشته اخذ شده است.”

امسال همچنین رشته مطالعات زنان نیز از رشته‌های دانشگاه تهران حذف شده است.

Share