ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«زن، زندگی، آزادی» گردهمایی باشکوه ایرانیان در لاهه

هشتم اکبتر گردهمایی بزرگی در شهر لاهه هلند با حضور چشمگیر سیاستمداران هلندی، کنشگران زنان و کنشگران مدنی، هنرمندان و ایرانیان برگزار شد.

بزرگترین گردهمایی سراسری «روز جهانی همبستگی با مردم ایران» روز هشتم اکتبر/ شانزدهم مهر در شهر لاهه هلند با شرکت وزرا، اعضای پارلمان، هنرمندان و حمایت سازمان‌های مدنی و بین‌المللی،‌ سندیکاها و اتحادیه‌ها، کنشگران زن و کنشگران حقوق بشری و با جمعیتی بیش از هزار نفر برگزار شد. برخی از حاضران با کودکان‌ یا فرزندان خردسالشان به جمعیت پیوسته بودند.  

 این گردهمایی با ابتکار و حمایت فرح کریمی، مرجان صیقلی و هاله قریشی برگزار شد. سازمان دهندگان این گردهمایی بر آن بودند که با این کار، سیاست هلند را نسبت به خشونتی که به مردم معترض ایران وارد می‌شود، آگاه کنند. سیاستمداران و کنشگران سازمان‌های مدنی و صنفی بسیاری در این گردهمایی حضور داشتند که در تاریخ تظاهرات‌های ایرانیان ساکن هلند بی‌سابقه بود. مقامات دولتی و فعالین مدنی با حضور خود، حمایت خود را از مردم معترض ایران نشان دادند. 

نمایندگان پارلمان ۹ حزب از احزاب هلند و سخنگوی اصلی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند نیز جزو سخنرانان بودند. حاضران با پرچم‌های و پلاکاردهای گوناگون حتی از یک ساعت پیش از ساعت آغاز گردهمایی در مالی‌فلد جمع شده‌ بودند تا پشتیبانی خود را از مردم ایران در برابر رژیم استبدادی حاکم نشان دهند.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

مالی‌فلد، در مرکز شهر لاهه.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.