ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

رهایی گیسوان: طرح‌هایی از نائله یوسفی برای «زن، زندگی، آزادی»

تازه‌ترین آثار نائله یوسفی، نویسنده و هنرمند تجسمی اهل هرمزگان، با موضوع «زن، زندگی، آزادی».

از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، آثار هنری بسیاری در شاخه‌های مختلف با این موضوع خلق شده است. 

نائله یوسفی، نویسنده اهل هرمزگان، در زمینه هنرهای تجسمی نیز فعالیت دارد. تازه‌ترین مجموعه‌ی این هنرمند به موضوع برداشتن حجاب اجباری و بریدن گیسوان توسط زنان معترض اختصاص دارد. 

از نائله یوسفی پیش‌تر هم مجموعه‌هایی با هدف شکستن تابوی نمایش بدن زنان در زمانه منتشر شده است.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.