ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تجمع معلولان به‌دلیل حذف ردیف بودجه قانون معلولان روبه‌روی مجلس تهران و فرمانداری مشهد

جمعی از معلولان در روز یکشنبه دوم بهمن در اعتراض به حذف ردیف بودجه قانون معلولان و مشکلات معیشتی و تبعیض‌های ساختاری در تهران و در مشهد تجمع اعتراضی برقرار کردند.

صبح روز دوم بهمن بیش از ۱۵۰ فرد دارای معلولیت و خانواه‌های آنان به دلیل حذف ردیف بودجه قانون معلولان از صبح مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی کردند. 

به گزارش کمپین معلولان در طول مدت اعتراض از ساعت ۷ تا ۱۴ هیچ نماینده‌ای در میان معترضان حضور نیافت. در پی این تجمع، معاون فرماندار به معلولان قول داد ظرف دو الی سه ماه گزارشی از رسیدگی به مشکلات مطروحه را به معترضان ارائه کند. 

جمعی از معلولان صبح در همین روز همزمان با تهران، مقابل معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد در اعتراض به حذف بودجه قانون معلولان و مشکلات معیشتی، توانبخشی و مسکن و عدم رسیدگی بهزیستی، تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

بزرگ‌ کنید
تجمع جمعی از معلولان در مشهد-دوم بهمن ۱۴۰۲

در شرایطی که فقر بیداد می‌کند مستمری معلولان از بهزیستی فقط یک میلیون و ۹۰ هزار تومان است. 

قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در دولت روحانی با تلاش افراد دارای معلولیت ذیل شماره ۱۳۱۵۱۰ دارای ردیف بودجه شد. ردیف بودجه سازمان بهزیستی ذیل شماره ۱۳۱۵۰۰ قرار دارد. به گفته بهروز مروتی، مدیر کمپین افراد دارای معلولیت سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ردیف بودجه حمایت از معلولان را حذف و عدد نامشخصی را به سرجمع بودجه‌های بهزیستی اضافه کرده‌ است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به ردیف بودجه ۱۳۱۵۱۰ مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته بود.

بهروز مروتی، مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در این باره در گفت‌وگو با «انتخاب» در پاسخ درباره تخصیص بودجه سال جدید گفت که در مجموع به بودجه بهزیستی، به جز مبالغ مستمری، حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه شده که با در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز اجرای قانون حمایت از معلولان، بر حسب محاسبات ما احتمالا حدود ۲۰ درصد به بودجه سال جاری اضافه کرده‌اند که حدودا سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شده است.  

اضافه شدن حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجه کلی بهزیستی آن هم به طور نامشخص در حالی است که گفته مروتی برای تأمین حداقل نیازهای معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در ادامه مصاحبه با «انتخاب» گفت:

«طبق برآورد ما تنها دو ماده ۷ و ۲۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برای سایر مفاد قانون نیاز است. بودجه امسال ما ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است که این عدد با آنچه مورد نیازمان بود یک فاصله کهکشانی دارد. در مجموع بودجه‌ها متناسب با نیازها نیست و یک میزان حداقلی است که حتی به پنج درصد جامعه هدف هم نمی‌رسد. ضمن اینکه در همین مبالغ، هم شفافیت نیست و هم سوء مدیریت وجود دارد که خیلی از این مبالغ هدر می‌رود.»

بر اساس ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان دولت موظف است تسهیلاتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان فراهم آورد. بر اساس ماده ۲۷ این قانون هم دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

به گفته مروتی مهم‌ترین مصرف بودجه‌ اختصاصی برای کمک هزینه معیشتی یعنی ماده ۲۷ قانون است که متاسفانه تا الان اجرا نشده است. سازمان بهزیستی به‌دلیل اینکه منابعش کم است به همه افراد مشمول، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. ضمن اینکه آن ۲۰۰ هزار نفری هم که کمک هزینه دریافت می‌کنند، تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در حالی که مطابق حداقل دستمزد سالانه امسال، باید ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان پرداخت کنند.

 مروتی حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان اعمال «آپارتاید» از طریق بودجه دانست و گفت:

 «ما با یک آپارتاید بودجه‌ای مواجه هستیم که از سطح تبعیض معمولی هم گذشته است. واقعیت این است که با این آپارتاید بودجه‌ای، افراد دارای معلولیت دارند سرکوب و طرد می‌شوند. قانونی که به‌صورت لایحه بوده، دولت خودش پیش‌بینی و مجلس تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است اما متاسفانه با وجود چهار پنج سال هنوز در ابتدای راه هستیم. هرچه تلاش کردیم و به ردیف اعتباری رسیدیم الان آن را حذف و سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده‌اند.»

به گفته مروتی این کار غیرقانونی است چون مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه موظف و مکلف است برای اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان، ذیل فصل رفاه اجتماعی ردیف بودجه باز کند.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.