ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

یک مه: نه به استثمار مضاعف زنان کارگر

زنان کارگر به «دوشغله» معروفند، به خاطر اجبارشان در رسیدگی به کار بازتولیدی و مراقبتی در خانه و مواجهه همزمان با مناسبات استثمار در کارخانه و کارگاه. کارتون طراوت نیکی، کارتونیست ایرانی ساکن بریتانیا به این مسأله می‌پردازد.

در آستانه‌ی یک مه، روز جهانی کارگر قرار داریم. امسال این روز در ادامه‌ی جنبشی انقلابی در ایران فرامی‌رسد که بسیاری آن را انقلابی فمینیستی خوانده اند. این اتفاق باعث شده که آگاهی‌ها درباره پیوند خوردن مسأله‌ی زن و مسأله‌ی استثمار نیروی کار افزایش یابد.

کارتون زیر از طراوت نیکی، کارتونیست ایرانی ساکن بریتانیا، بر بخشی از همین مسأله انگشت می‌گذارد.

به مناسبت روز جهانی کارگر ــ کارتون «زنان کارگر» اثر طراوت نیکی، کارتونیست ایرانی ساکن بریتانیا ــ منبع: کارتون‌موومنت
به مناسبت روز جهانی کارگر ــ کارتون «زنان کارگر» اثر طراوت نیکی، کارتونیست ایرانی ساکن بریتانیا ــ منبع: کارتون‌موومنت

کارگران بخش‌های متعددی در ایران در این روزها در اعتصاب به سر می‌برند یا تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. تزلزل کاری یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروی کار امروز ایران است که بنا به آمارهای کنش‌گران کارگری، ۹۵ درصد این نیروی کار قراردادهای متزلزل و بی‌ثبات دارند. با وجود این، یک چیز را نباید فراموش کرد: تأثیر جنسیت بر استثمار مضاعف، به ویژه وقتی پای کار بازتولیدی و مراقبتی و خانگی به وسط می‌آید. زن کارگر هم در کارخانه و کارگاه باید با استثمار مواجه شود و هم در خانه؛ تصویری که کارتون طراوت نیکی در برابرمان قرار می‌دهد.

به علاوه، تزلزل کاری و جنسیت نیز به هم گره خورده اند. روند تزلزل کاری نشان می‌دهد که پیش از ظهور نئولیبرالیسم و هژمونیک‌شدن فرم‌های تزلزل کاری، زنان در میان پرولتاریای کشورهای غربی در کنار مهاجران اصلی‌ترین گروهی بودند که با قراردادهای متزلزل روبرو می‌شوند. اودری وایز، زن سندیکالیست بریتانیایی در مقاله‌ای در دهه ۷۰، پیش از هژمونیک شدن نولیبرالیسم به حضور زنان در طبقه کارگر صنعتی آن کشور می‌پردازد و می‌نویسد:

در ژوئن ۱۹۷۱ در انگلستان ۳۸ درصد افراد شاغل را زنان تشکیل می‌دادند… زنان بخش مهمی از ارتش کارند و در عین حال استثمارشده‌ترین بخش آن. ناچیزترین دستمزدها در کم‌درآمدترین صنایع به زنان تعلق می‌گیرد…با این همه صدای زنان آنقدرها در سندیکاهای کارگری و جنبش‌های سوسیالیستی به گوش نمی‌آید.

او توضیح می‌دهد که زنان به «دوشغله» معروفند، به خاطر اجبارشان در رسیدگی به کار بازتولیدی و مراقبتی در خانه. این اجبار و نیز شرایط بارداری و زایمان باعث شده که کار به اصطلاح انعطاف‌پذیر و موقت و متزلزل سنتاً بر آنها تحمیل شود.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.