ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بازنشستگان تامین اجتماعی با طرح ۱۰ خواسته، به حکومت هشدار دادند

از شعارهای بازنشستگان در مراسمی که از کنترل "خانه کارگر" خارج شد: خواسته ما همینه، حقوق مثل تورم − هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه − صندوقو خالی کردن، ما رو بیچاره کردن − اجرای همسان سازی، بدون حقه بازی.

حکومت گمان می کرد با محدود کردن حضور بازنشستگان در خیابان، توانسته جنبش اعتراضی بازنشستگان را فروبنشاند. اما تنزل بی سابقه سطح معیشت بویژه در مورد بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی، جنبش اعتراضی بازنشستگان را گسترش داده است. اعتراضات بدنه تشکل‌های بازنشستگی نزدیک به وزارت کار را هم دربر گرفته است.

یک زن کارگر بازنشسته مراسم فرمایشی خانه کارگر را به صحنه اعتراض علیه وضعیت معیشت بازنشستگان، خالی کردن صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی توسط مدیران این سازمان و وعده‌های پوشالی دولت تبدیل کرد. بخش اعظم جمعیت چند صد نفری حاضر در سالن همصدا با او شعار دادند:

  • خواسته ما همینه، حقوق مثل تورم،
  • هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه،
  • صندوقو خالی کردن، ما رو بیچاره کردن،
  • اجرای همسان سازی، بدون حقه بازی.
همراهی شرکت کنندگان مراسم خانه کارگر با اعتراض کارگر بازنشسته

بیانیه «آخرین هشدار بازنشستگان برای رسیدن به مطالباتشان» جمعه ۱۵ اردیبهشت در کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران منتشر شد. مطالبات ۱۰ گانه چند تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌توان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد.

  • یک گروه از مطالبات معطوف به بهبود معیشت بازنشستگان و بیمه درمانی رایگان (البته برای بازنشستگان و شاغلان بیمه پرداز) است.
  • گروه دیگر ارایه راهکار جهت رسیدن به این مطالبات است که به زعم امضا کنندگان بیانیه، با برکناری مدیر عامل تامین اجتماعی، استیضاح وزیر کار و «بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» متحقق می‌شوند.

امضا کنندگان در بیانیه مشترک خود خواستار ابطال مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار و افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشت شده‌اند.

خواست دیگر آن‌ها خلع ید از دولت در اداره سازمان تامین اجتماعی و «بازگردانیدن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» است.

پرداخت تمام دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، پایان دادن به دخالت «عوامل وابسته و جناحهای مختلف سیاسی اقتصادی» در تامین اجتماعی و «توقف هر گونه دخل و تصرف در سهام بانک رفاه کارگران»، برکناری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و احضار وزیر کار از خواست‌های دیگر تشکل‌های بازنشستگی است.

یکی از خواست‌های مرتبط با بهبود وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی که در بیانیه طرح شده اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند حداقل یک بار در سال میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را متناسب با نرخ تورم ترمیم کند. خواست دیگر اجرای قانون همسان سازی مستمری بازنشستگان است.

«درمان رایگان بازنشستگان و شاغلان بیمه پرداز» از دیگر خواست‌های امضا کنندگان بیانیه است.

امضا کنندگان بیانیه «آخرین هشدار بازنشستگان برای رسیدن به مطالباتشان» عبارتند از:

اتاق فکر اجتماع سراسری بازنشستگان تٱمین اجتماعی کشور، مجمع بزرگ مطالبه گران بازنشسته تٱمین اجتماعی، گروههای مستقل مطالبه گران بازنشسته استانهای کشور، گروه بازنشستگان روشنفکر، مدیران گروه اجتماع سراسری، کارگروه راهبردی بازنشستگان تٱمین اجتماعی فارس، گروههای مستقل شهرستانی بازنشستگان تٱمین اجتماعی، گروه بزرگ بازنشستگان حداقل بگیر تٱمین اجتماعی، گروه بازنشستگان ایثارگر تٱمین اجتماعی، گروه بزرگ مطالبه گران بازنشسته تٱمین اجتماعی، اتاق فکر بازنشستگان تٱمین اجتماعی شیراز، و گروههای یازده گانه اجتماع سراسری بازنشستگان تٱمین اجتماعی.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.