ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مراجع اندیشه دموکراسی رادیکال

محمدرضا نیکفر – در این درس دیدگاه‌های برخی چهره‌های کلاسیک بررسی می‌شوند که بر روی بحث‌های جاری درباره دموکراسی رادیکال تأثیر گذاشته‌اند. (نظریه‌های دموکراسی ۲، ایران‌آکادمیا)

در این درس در مورد دیدگاه‌های چهره‌های کلاسیکی بحث می‌کنیم که بر روی نظریات کنونی در مورد دموکراتیک‌ کردن دموکراسی و دموکراسی رادیکال تأثیر گذاشته‌اند. موضوع‌هایی که آنان مطرح کرده‌اند به درد کسانی نیز می‌خورد که با مسئله‌ی گذار به دموکراسی درگیر هستند.

عنوان درس
درآمدی بر موضوعجلسه ۱
بررسی تاریخی، دو خط: دموکراسی کنترل شده، کنترل دموکراتیکجلسه ۲
ادامه بررسی تاریخیجلسه ۳
ماکیاولیجلسه ۴
اسپینوزاجلسه ۵
ژان-ژاک روسوجلسه ۶
کارل مارکسجلسه ۷
رزا لوکزامبورگجلسه ۸
جان دیوییجلسه ۹
آنتونیو گرامشیجلسه ۱۰
هانا آرنتجلسه ۱۱
یادآوریجلسه ۱۲

برای دست‌یابی به منابع مطالعاتی و ویدئوهای کلاس به سایت آگورای ایران آکادمیا رجوع کنید.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.