ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

عباس ایروانی به تحمل مجموعاً ۶۵ سال زندان محکوم شد

عباس ایروانی، رئیس گروه قطعات خودرو عظام، علاوه بر ۶۵ سال حبس، به جریمه‌های نقدی نیز محکوم شده است. ایروانی در سال ۱۳۹۸ گفته بود که تنها شاکی پرونده‌های قضایی علیه این گروه معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بوده است.

عباس ایروانی، رئیس گروه قطعه‌سازی خودرو «عظام» در پی قطعی و لازم الاجرا شدن حکمی که قبلا علیه او صادر شده بود، روز‌های گذشته بازداشت و به زندان معرفی شده است. عباس ایروانی به ۶۵ سال حبس و جریمه‌های نقدی محکوم شده است. 

به گزارش «میزان» وابسته به قوه قضاییه، رأی قطعی دو پرونده قضایی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است. پرونده‌های گروه عظام  از سال ۱۳۹۸ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.

عباس ایروانی تمام اتهاماتی را که به او وارد شده، رد کرده است. ایروانی حتی در دومین دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام خود را قربانی جلوه داده و گفته بود که «معاونت اقتصادی سپاه در این پرونده دخیل بوده و از او خواسته بوده تمام اموالش را به جمهوری اسلامی واگذار کند». ایروانی گفته بود که در واقع تنها شاکی آنها معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بوده و حدود ۱۰ سال پیش وارد دفتر گروه عظام شده و تمام اسناد آنها را ضبط کرده بود. 

ایروانی در دادگاه بدوی به «فساد فی‌الارض» متهم شد اما پس از آن متاثر از ارتباط نزدیکی که با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داشت اتهام او به «اخلال در نظم اقتصادی» تقلیل یافت.

پرونده اول گروه عظام و متهمان

متهمان پرونده اول گروه عظام عبارتند از عباس ایروانی، مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور.

۱-عباس ایروانی

عباس ایروانی به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» به حبس، جریمه مالی و ضبط اموال محکوم شده است. به گزارش میزان، دادگاه ایروانی را مجموعاً «به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال»، ضبط اموالی که «از طریق خلاف قانون» به دست آورده، و ۲۵ سال حبس محکوم کرده است. دادگاه همچنین ایروانی را به اتهام «معاونت در جعل اسناد» به ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام «معاونت در استفاده از اسناد مجعول» به ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام «معاونت در پرداخت رشوه» به ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام «مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور» به ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم کرده است.

۲- امیررضا رفیعی

امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم پرونده به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» و «مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» به حبس، جریمه مالی و ضبط اموال متهم شده است. به گزارش میزان دادگاه رفیعی را در مجموع به بیش از ۲۰۱ میلیون دلار، ضبط کلیه اموالی که «از طریق غیرقانونی» به‌دست آورده و ۲۰ سال و ۱ ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه همچنین رفیعی را به اتهام «معاونت در پرداخت رشوه» به ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام «معاونت در جعل اسناد» به ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام «معاونت در استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور » به ۱ سال و یک ماه حبس محکوم کرده است.

۳- مرتضی روغنی‌ها

مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» و «معاونت در جعل اسناد» به حبس، جریمه مالی و ضبط اموال محکوم شده است. به گزارش میزان دادگاه روغنی‌ها را به بیش از ۱۱۸ میلیون دلار، ضبط کلیه اموالی که «از روش‌های غیرقانونی» به دست آورده و ۲۰ سال و ۱ ماه حبس محکوم کرده است. روغنی‌ها همچنین به اتهام «معاونت در استفاده از اسناد مجعول» به ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام «معاونت در پرداخت رشوه» به ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام «مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور» به ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شده است.

۴- حامد خاتمی‌پور

خاتمی‌پور متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام «مشارکت در قاچاق عمده در نظام اقتصادی کشور» و «مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» به حبس، جریمه مالی و ضبط اموال محکوم شده است. به گزارش میزان خاتمی‌پور در مجموع به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار، و ضبط کلیه اموالی است که خاتمی‌پور «از طریق غیرقانونی» به‌دست آورده و ۱۲ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین خاتمی‌پور را به اتهام «جعل اسناد» به ۱۴ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام «استفاده از سند مجعول» به ۲۲ ماه حبس، به اتهام «استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین» به ۱۴ ماه حبس و به اتهام «پرداخت رشوه» به ۲۱ ماه حبس و ضبط مال حاصل از رشوه محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان مرداد علی کرم‌نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی دیگر متهمان پرونده به اتهام دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل میزانی که رشوه گرفته بودند و ممنوعیت موقت از اشتغال به مدت ۳ سال محکوم شده‌اند.

این متهمان در مورد اتهام «مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» با توجه به اینکه نام‌بر‌دگان کارمند گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند، مختلس محسوب شده و به گزارش خبرگزاری میزان هر یک به ۲ سال حبس و جریمه معادل سه برابر ارزش کالا و در مورد «اختلاس» به ۱۰ سال حبس و ممنوعیت دائم از خدمات دولتی و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس محکوم شده‌اند. 

پرونده دوم گروه عظام و متهمان

به گزارش خبرگزاری میزان در رابطه با جرایم گروه عظام، پرونده دیگری نیز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد. متهمان پرونده دوم گروه عظام عبارتند از عباس ایروانی، فریدون ساعی، عبدالرحیم گرامند، منصور مسعودی، حسین زارع، همایون نکونام.

۱-عباس ایروانی

عباس ایروانی در این پرونده به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» با «اخلال در نظام پولی و ارزی کشور» از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» محکوم شده است. به گزارش میزان دادگاه ایروانی را در مجموع به بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال و ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که «از طریق خلاف قانون» به دست آورده و «رد مال شبکه بانکی» محکوم کرده است. 

ایروانی همچنین از سوی دادگاه به اتهام «معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی» به ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام «استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی» به ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام «جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک» به ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شده است.

۲-عبدالرحیم گرامند

به گزارش میزان عبدالرحیم گرامند در این پرونده به اتهام «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای شرکت‌های گروه عظام»، به ۵ سال حبس محکوم شده است.   

۳-فریدون ساعی

فریدون ساعی در این پرونده به اتهام «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول و استفاده از آن‌ها از طریق تحویل آن‌ها به شرکت‌های گروه عظام جهت ارائه به بانک و بسترسازی برای ورود منابع کلان نقدینگی از بانک از طرق مجرمانه و غیرقانونی» به حبس و جریمه مالی و ضبط اموال محکوم شده است. به گزارش میزان ساعی در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین ایروانی را به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار» به ۲ سال و ۶ ماه حبس و رد اصل مال (بازگشت دارایی به صاحب آن) و جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال به دست آمده، به اتهام «پرداخت رشوه» به ۳ سال و ۶ ماه حبس و ضبط مال به دست آمده از رشوه و به اتهام «جعل نامه شرکت کوتکنا (شرکت سوئیسی بازرسی)» به ۳ سال و ۶ ماه حبس و جبران خسارت وارده محکوم کرده است. 

۴-همایون نکونام

همایون نکونام در این پرونده به اتهام «دریافت رشوه» به حبس، ممنوعیت از خدمات دولتی و جزای نقدی متهم شده است. به گزارش میزان دادگاه نکونام را به ۸ سال حبس، جزای نقدی معادل مال به دست آمده از رشوه و ممنوعیت دائمی از خدمات دولتی، به اتهام «معاونت در جعل» به ۲ سال حبس و به اتهام «تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت‌دار » به ۱ سال حبس و جبران خسارت وارده محکوم کرده است.  

۵-حسین زارع میرک‌آباد

حسین زارع در این پرونده به اتهام «دریافت رشوه به استرداد وجه مورد رشوه» به حبس و ممنوعیت اشتغال موقت و جریمه نقدی محکوم شده است. به گزارش میزان دادگاه زارع میرک‌آباد را به ۴ سال حبس و ممنوعیت موقت از اشتغال به مدت ۳ سال و جزای نقدی معادل مال به دست آمده از رشوه، به اتهام «معاونت در جعل» به ۲ سال حبس و به اتهام «تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت‌دار » به ۱ سال حبس و جبران خسارات وارده محکوم کرده است. 

۶-منصور مسعوی

به گزارش میزان دادگاه منصور مسعوی را به اتهام «وساطت در پرداخت رشوه و معاونت در جعل»، به ۳ و ۱ ماه حبس محکوم کرده است.  

به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه حکم صادره در هر دو پرونده قطعی و لازم‌الاجرا است.

در همین زمینه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.